the-kingdom
 

Den gode nyhed


Jesus elskede at tale om Guds rige. Under sin tjeneste på jorden, talte han mere om Riget end om noget andet.
Da Jesus begyndte at forkynde gik han fra by til by og fra landsby til landsby, og han bekendtgjorde og forkyndte den gode nyhed om Guds rige. Og de tolv disciple var med ham, Lukas 8:1 +  

og i Mattæus 9:35 står der også at han underviste i deres synagoger, forkyndte den gode nyhed om riget og kurerede enhver form for sygdom og enhver form for skrøbelighed+  

Snart vil Guds rige blive en realitet, da Jesus var her på jorden viste han hvordan Guds rige ville være. Jesus helbredte mange syge, for eksempels en mand der havde syg i 38 år Johannes 5:1-9   og en mand der var født blind, Johannes 9:1-12  
Jesus oprejste også en pige, en ung mand og Lazarus Johannes 11:1-45    som var en meget god ven af Jesus.
Det Jesus vist var et billede af Guds rige, der vil ikke være sydom og død og alt ondskab, fattigdom Åbenbaringen 21:4 +  eksestere ikke i Guds rige.
Alt i denne verden forsvinder Åbenbaringen 21:1 +   *og denne verdens hersker sammen med den. Gud selv har udtalt ,,Se jeg gør alting nyt. Åbenbaringen 21:5 +  

Den nye verden som Gud opretter, er det paradis der gik tabt ad Adan og Eva gjorde oprør mod gud, på grund af deres ulydighed blev de smidt ud af Edens have. 1 Mosebog 3   

Gud vil oprette et paradis igen her på jorden. Åbenbaringen 2:7 +  Lukas 23:42 +   I det nye rige som Gud snart opretter vil der ikke være syge,  og dem der i dag lever med en sygdom vil blive rask. Mattæus 11:5 +  Esajas 35:5,6 +  og dem der er døde vil blive oprejst igen, nogle til evigt liv Johannes 17:3 +  og nogle til afskrækkelse fra livet. Johannes 5:28,29 + 
Alle i dette rige vil leve evigt i et harmonisk og fredelig liv uden frygt. Esajas 11:6-8+